Jak zorganizować pogrzeb krok po kroku – Poradnik

W tym miejscu znajdziesz niezbędne informacje o tym jak postępować i gdzie się zgłosić, aby bez problemu załatwić wszelkie formalności, jakie pociąga za sobą organizacja pogrzebu.

PO PIERWSZE KARTA ZGONU
Nic nie załatwimy bez karty zgonu, którą wystawia lekarz rodzinny (podstawa prawna art. 43 o zawodach lekarza i lekarza dentysty). W zalezności od miejsca i charakteru śmierci, karte zgonu wystawia właściwy lekarz:
Jeżeli śmierć nastąpiła w domu z naturalnych przyczyn
Należy wezwać pogotowie. Uprawniona osoba, po obejrzeniu zwłok i przeprowadzeniu wywiadu, wystawia kartę zgonu. Z tym protokołem należy zgłosić się do lekarza rodzinnego po odbiór karty zgonu.
Jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa
Przybyły na miejsce lekarz może skierować sprawę do zakładu medycyny sądowej. Wówczas kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie policji lub sądu, dokonał oględzin lub sekcji zwłok.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej
Wtedy kartę zgonu otrzymujemy od lekarza, który opiekował się pacjentem.

 

ZAKŁAD POGRZEBOWY

Posiadając kartę zgonu możemy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, którego pracownicy zabiorą ciało do chłodni. Zakres jego usług jest kompleksowy, począwszy od transportu zwłok (zarówno na terenie kraju, jak i za granicą), przez przygotowanie ciała do wystawienia w kaplicy i do pochówku (kosmetyka, w tym makijaż), aż po usługę kremacji i aranżację ceremonii pogrzebowej. Spośród usług, jakie proponują zakłady pogrzebowe możemy wybrać te, które nam odpowiadają. Nie musimy decydować się na pełną ofertę. Jako kryteria wyboru zakładu pogrzebowego należy obrać: lokalizację – będzie to miało znaczenie przy transporcie zwłok, ceny i zakres świadczonych usług oraz opinie klientów. Te ostatnie mogą być dostępne np. w postaci komentarzy na stronie https://pogrzebowezaklady.pl/. Następny krok to bezpośrednia rozmowa z pracownikiem domu pogrzebowego i ustalenie wszystkich warunków świadczonych usług oraz podpisanie umowy, w której wyszczególnione zostaną zobowiązania wobec klienta oraz koszty po stronie klienta.
Alternatywnie organizacji pogrzebu można podjąć się samemu. Wówczas należy zająć się przygotowaniem ciała w zakresie toalety, kosmetyki, makijażu i ubioru, względnie balsamowania oraz wyborem trumny. Pozwoli to zaoszczędzić na stosunkowo drogiej usłudze, a także zyskać gwarancję na postępowanie z ciałem bliskiej osoby z godnością i należytym szacunkiem.
Jeżeli całą organizację pogrzebu zlecimy firmie, oprócz karty zgonu, musimy dostarczyć dowód osobisty zmarłej osoby, odcinek jej renty (emerytury) oraz swój dowód osobisty. Pisemne upoważnienie pracowników firmy do podjęcia działań w naszym imieniu pozwoli im na załatwienie aktu zgonu, organizację pogrzebu oraz wystąpienie o zasiłek pogrzebowy.


WYBÓR TRUMNY

Oprócz najdroższej, dębowej trumny, której koszt może wynieść nawet 5000 zł, w ofercie zakładów pogrzebowych znajdują się również tańsze: olchowa, bukowa czy sosnowa. Można taką nabyć już od 500 złotych. Co ciekawe, na Zachodzie odchodzi się od trumien dębowych, przykładowo na niektórych niemieckich cmentarzach niedozwolone jest chowanie w trumnach dębowych z uwagi na ich długi proces rozkładania się w ziemi.
Myśląc o obniżeniu kosztów pogrzebu, warto rozważyć opcję kremacji, czyli spopielenia zwłok. Zawiera się ona w kwocie od ok. 500 do 600 zł. Do tego należy doliczyć wydatek na urnę – za najtańszą można zapłacić poniżej 100 zł. Pochówek urnowy jest tańszy również ze względu na fakt, że do przeniesienia urny na miejsce spoczynku nie trzeba wynajmować karawanu ani czteroosobowego konduktu.
Podsumowując, na pogrzeb tradycyjny, z usługą zakładu pogrzebowego przeznaczyć należy ok. 3 000 zł, natomiast szacunkowy koszt pochówku w urnie (bez miejsca na cmentarzu) to ok. 2400 zł.


OPRAWA CEREMONII

W zależności od wyznania zmarłej osoby, pochówek może odbywać się z obrządkiem religijnym lub jako uroczystość świecka. W pierwszym przypadku, w budżecie należy przewidzieć koszta tzw. liturgii pogrzebu, w skład której wchodzą m.in.: msza żałobna, poświęcenie grobu, błogosławieństwo. Teoretycznie opłata za obrządek wynosi „co łaska”, zwyczajowo jednak płaci się ok. 300 – 550 zł i więcej.


MIEJSCE NA CMENTARZU I NAGROBEK

W wydatkach związanych z pochówkiem należy uwzględnić opłaty administracyjne. Dotyczą one wykupu kwatery na cmentarzu, ustalane są odgórnie przez władze miasta lub gminy i nie podlegają negocjacjom. Ale uwaga! Obowiązują one przez okres 20 lat, ale ich przedłużenie wiąże się już ze znacznie mniejszymi wydatkami. Wartość kwatery na cmentarzu zależy m.in. od rodzaju i wielkości grobu (pojedynczy, rodzinny, ziemny czy murowany) lub kombularium (w przypadku urn) oraz umiejscowienia kwatery. Sprawa jest prostsza, gdy zmarły pomyślał za życia o rezerwacji miejsca i uiścił stosowne opłaty.
Do najtańszych miejsc pochówku należą te położone w granicach cmentarzy komunalnych. Ceny zależne są od lokalizacji i rosną wraz z wielkością miasta – w małych miejscowościach można znaleźć miejsce już za 200 zł, lecz za grób ziemny rodzinny np. we Wrocławiu należy zapłacić nieco ponad 1200 zł, najdroższe są miejsca w stolicy, cena za nie sięga 2 000 zł.
Kwestia nagrobku nie jest sprawą palącą, można o nim pomyśleć nieco później, jedna z opinii głosi, że z technicznego punktu widzenia muszą minąć przynajmniej 3 miesiące, aby grunt prawidłowo się utwardził.


STYPA

Zwyczajowo po ceremonii pogrzebowej organizowana jest stypa, w podzięce za przybycie gości i uczczenie pamięci zmarłej osoby. Poczęstunek może być przygotowany w domu lub w restauracji – w zależności od preferencji i zasobności portfela. Przykładowo, za dwudaniowy obiad w restauracji wraz z napojami zapłacić należy minimum 25 zł od osoby. Skromniejszym, a zarazem bardziej kameralnym rozwiązaniem wydaje się ugoszczenie najbliższych osób zmarłego/zmarłej w zaciszu domowym.


URZĄD STANU CYWILNEGO

Jeżeli zdecydujemy się na dopełnienie wszelkich formalności osobiście musimy skierować swoje kroki do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca śmierci bliskiego, w celu zgłoszenia zgonu. Mamy na to 3 dni (jeżeli przyczyną zgonu była groźna choroba zakaźna okres ten jest krótszy – 24 godziny). W urzędzie należy przedstawić kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, książeczkę wojskową (jeżeli zmarłym był mężczyzna przed 50 rokiem życia), odpis aktu urodzenia (jeżeli zmarło dziecko) oraz wypełniony wniosek o wydanie 3 egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu. Wydanie odpisów jest bezpłatne. Pracownik USC może również poprosić o nasz dowód osobisty do wglądu. Po odebraniu aktu zgonu w kancelarii parafialnej lub zarządzie cmentarza ustalamy datę i miejsce pogrzebu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *