Co zrobić z urną z prochami?

Kremacja jest coraz częściej wybieraną formą pogrzebu zwłok. Jednym z powodów są względy praktyczne- pogrzeb może się wtedy odbyć po upływie długiego czasu, co ważne jest, gdy bliscy zmarłego przebywają daleko lub gdy jego ciało musi zostać przetransportowane. Innym z powodów są względy finansowe. 

Średni koszt kremacji i pogrzebu skremowanego ciała wynosi ok. 2,5 tys. zł., podczas gdy koszt tradycyjnego pochówku- ok. 4 tys. zł. Prochy osoby skremowanej umieszczane są w urnie, czyli odpowiedniku trumny.

 Polskie prawo a kwestia pochówku

Polskie prawo jest kategoryczne w tej materii. Zgodnie z art. 12 ustawy o cmentarzach i sposobach pochowania zwłok z 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 z późn. zm.) zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, murowanych lub katakumbach albo przez zatopienie ich w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach. Są to przeznaczone do składania urn budowle z wydzielonymi niszami w ścianie. Groby ziemne, groby murowane i kolumbaria, przeznaczone na składanie zwłok i szczątków ludzkich, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, mogą znajdować się tylko na cmentarzach. Prawo nie zezwala na rozsypywanie prochów zmarłego na tzw. polach pamięci, ani na wsypanie ich do morza.


A jeśli chcemy zatrzymać szczątki bliskiej osoby w naszym domu?

Prawo zabrania także przechowywania w domu urny ze szczątkami zmarłego. Czy można obejść tę zasadę w drodze wyjątku? Można, lecz w praktyce nie jest to proste. Zgodnie z art. 12 o sposobach pochowania zwłok, jedynie minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może w drodze rozporządzenia określić wyjątki od powyższych zasad. Za złamanie lub naruszenie przepisów ustawy o cmentarzach grozi kara grzywny lub nawet aresztu.


Gdzie więc można umieścić urnę z prochami zmarłego?

Przechowywanie urny z prochami jest dozwolone wyłącznie na terenie cmentarza. Gdy jest on zaopatrzony w kolumbarium- szczątki zmarłego możemy złożyć w niszy urnowej. Przy wyborze miejsca spoczynku osoby zmarłej należy pamiętać, iż nie wszystkie cmentarze udostępniają wiernym specjalne miejsca na złożenie urny z prochami. Gdy tak się dzieje, na miejsce spoczynku bliskiej osoby możemy wybrać grób urnowy lub tradycyjny. pacjentem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *